Posunout na článek


Studená fúze: Revoluce ve výrobě energie je tady?

Středa, 9. listopadu 2011    Světové dění, Věda a výzkum

Studená fúzeStudená fúze byla dlouhou dobu pro vědeckou obec pouhým mýtem, který měl vzniknout jen díky špatným experimentům a chybám v měření. Ostatně podobně jako transmutace prvků, o níž jsem kdysi psal.

Dnes se však mj. díky italskému vynálezci jménem Andrea Rossi dostává opět do silného zájmu médií, a to zcela oprávněně (byť ta česká dělají, jako by se vlastně nic nedělo). V pátek 28. října totiž proběhly plánované testy nového 1MW E-Cat reaktoru za dozoru mnoha vědců a investorů a skončily velkým úspěchem.

Abych vás uvedl do obrazu a mohli jste experimentu lépe porozumět a náležitě užasnout nad jeho výsledky, pojďme se nejprve podívat na historii a pozadí výzkumu studené fúze.

Co je to studená fúze?

Jedná se o typ jaderné fúze – tedy v překladu slučování jader atomů různých prvků. Dalším typem je např. termonukleární fúze, která probíhá uvnitř hvězd. Protiklad jaderné fúze je jaderné štěpení, jež se využívá v reaktorech jaderných elektráren.

Studená fúze je jedinečná v tom, že čistým způsobem a za pokojové teploty generuje obrovské množství energie, aniž by po sobě zanechala jakýkoliv nažádoucí odpad. Jediné, co po ní zbyde, je prvek vzniklý transmutací – v případě Rossiho reaktorů fúzí niklu a deuteria vzniká měď (přesněji řečeno dva její izotopy Cu 63 a 65).

Synonymem pro studenou fúzi je zkratka LENR – tedy Low-Energy Nuclear Reaction (nízkoenergetická jaderná reakce).

O objevitelích a výzkumu studené fúze

Dr. Martin FleischmannDr. Martin Fleischmann se narodil roku 1927 v Karlových Varech. V jedenácti letech se s rodinou přestěhoval do Velké Británie. Byl výborným studentem a již v roce 1950 (23 let) získal doktorát na Královské univerzitě v Londýně. V Británii pak přes 30 let vyučoval jako vysokoškolský profesor – od konce 60. let na University of Southampton. Roku 1972 se po dvouletém působení jako prezident ISE začal více soustředit na výzkum a došel k několika důležitým objevům a vynálezům na poli elektrochemie. Později dostal od Královské společnosti medaili za elektrochemii a termodynamiku.

Roku 1975 se seznámil se studentem jménem Stanley Pons, který přiletěl z USA, aby v Southamptonu dokončil svá studia. O 7 let později Fleischmann odešel za Ponsem do USA, aby mohli naplno pokračovat v započatém výzkumu. Útočiště našli v University of Utah, kde byl Pons v té době vedoucím katedry elektrochemie. Tam se také v roce 1983 začal psát příběh studené fúze.

Po 6 letech výzkumu provedli a pečlivě zaznamenali experiment, v němž spatřili jadernou fúzi za běžné teploty pomocí elektrolýzy těžké vody. Jednalo se o skutečně revoluční objev, který si však na opravdovou slávu musel ještě mnoho let počkat. Tehdy totiž oba vědce Univerzita přemluvila, aby svůj experiment co nejrychleji zveřejnili na tiskové konferenci. Stovky vědců po celém světě se pokoušely ho replikovat, avšak neúspěšně. Tento vývoj událostí na dlouho dobu velice uškodil pověsti a kariéře obou vědců, ale také celému výzkumu studené fúze. Nikdo s ní už nechtěl být spojován, natož do ní investovat.

V roce 1992 oba odešli pracovat do francouzské laboratoře firmy Toyota, avšak již po třech letech Fleischmann práci ukončil a vrátil se do Anglie. Od té doby externě spolupracoval na výzkumu studené fúze s vědci Amerického námořnictva a Italských národních laboratoří (INFNENEA).

Od publikování experimentu Fleischmann-Pons roku 1989 se výzkumem zabývá Michael McKubre, který studenou fúzi úspěšně replikuje, avšak ještě se nedobral k použitelnému produktu. Mj. jeho výzkumu byla 19. dubna 2009 věnována část pořadu 60 Minutes na americkém kanále CBS.

Cold Fusion – More Than Junk Science, 12 minut, anglicky (pořad 60 Minutes, CBS, 19. dubna 2009)

Že je studená fúze skutečná a při těchto experimentech probíhá, potvrzuje také studie zpracovaná pro DARPA z roku 2007 s názvem New Physical Effects in Metal Deuterides.

Chcete-li se podívat na příběh studené fúze na videu, mohu doporučit

Andrea Rossi a reaktor E-Cat

Italský vědec Andrea Rossi se inspiroval experimentem FleischmannaPonse a necelý rok po jeho zveřejnění započal vlastní výzkum. První exotermickou reakci pozoroval o 8 let později (rok 1998). Až v roce 2007 dospěl k převratným objevům ve fúzi niklu a deuteria, načež pozastavil téměř všechny své další projekty a začal se soustředit výhradně na studenou fúzi. Spojil síly s profesorem Sergiem Focardim z Boloňské univerzity, jenž se již od roku 1992 rovněž tomuto tématu věnoval. Společně začali vyvíjet první reaktor E-Cat. Dne 14. ledna 2011 zveřejnili první pokus s 10kW stolním reaktorem.

A jak jsem se již zmiňoval v úvodu, 28. října letošního roku proběhly první veřejné zatěžkávací testy nového 1 MW reaktoru, které dopadly na výbornou.

Za 5 hodin a 30 minut samočinného chodu dokázal E-Cat reaktor vyprodukovat  2635 kWh, což je v průměru bezmála 480 kWh za hodinu. A to vše jako naprosto čistá energie, jež je s reaktorem dostupná již téměř zdarma.

-“Is this an Energy Revolution?”
-“Yes, and most people have not understood this fact.” -Sergio Focardi

Tento reaktor se skládá ze 107 paralelně zapojených menších 10kW reaktorů, z nichž každý je tvořen třemi ještě menšími paralelně zapojenými jednotkami o výkonu 3,3 kW. Celý reaktorový kontejner má rozměry 2,6×2,6×5 metrů a váží 13,6 tuny.

Během fúze byla přečerpávána voda o teplotě lehce nad 18 °C, která se v reaktoru pod tlakem 55 barů přeměňovala na páru o průměrné teplotě 104 °C. Vzniklá pára je odváděna do kondenzační komory a poté se vrací zpět do oběhu.

Původně měla první 1MW E-Cat elektrárna vyrůst v Řecku pod správou Defkalion Green Technologies Inc., ale z licenční dohody nakonec sešlo, a premiérová elektrárna se tak patrně přesouvá do USA k investorské společnosti AmpEnergo Inc.. Sám Rossi má v plánu rozjet automatizovanou výrobu reaktorů a vytvořit pobočky v Miami, Bostonu a Manchesteru (New Hampshire).

Studená fúze je tady, jen se s tím smířit…

Téma studené fúze je nyní v poněkud zvláštním stavu. Od počátku 90. let, kdy pokusy FleischmannaPonse nebyl nikdo jiný schopen v krátké době replikovat, se na ni nahlíží jako na pouhou báchorku. Vědci celého světa jsou k ní skeptičtí více než k čemukoli jinému. Tedy samozřejmě až do doby, kdy spatří reaktor na vlastní oči (ti otrlí dokonce i poté).

Ani média si příliš neví rady s tím, jak studenou fúzi uchopit. Není to věru triviální téma a člověk se musí orientovat aspoň v základech fyziky, aby tyto informace mohl odpovědně předávat dál. Výsledky dosavadních experimentů jsou považovány za až příliš dobré, než aby byly pravdivé. A tak, až na několik výjimek, jen všichni s nedůvěrou vyčkávají, kdy se konečně provalí, že to celé byl podvod, aby se mohli v klidu vrátit zpět k věcem, které bezpečně znají.

Nicméně těší mě, že se těch pár výjimek našlo a že se o studené fúzi a Rossiho vynálezu pozvolna začíná mluvit. Stejně jako každý převratný vědecký objev, i studená fúze si žádá svůj čas, než ji veřejnost plně pochopí, ověří a přijme. Dlouhá desetiletí byla pouhým nechtěným dítětem vědy, jež nemělo budoucnost. Jen několik málo osvícených dokázalo spatřit jeho nezměrný potenciál a prozíravě předpovědět, jak v dospělosti změní svět. A díky těmto několika osvíceným dnes, ač si to možná ještě nechceme připustit, stojíme u zrodu energetické revoluce.


Aktualizace 12. února 2012: LENR v laboratořích NASA

Lukáš Frýdek v komentáři upozornil na videoreportáž z výzkumného centra NASA, kde se LENR zabývá mj. Joe Zawodny. Součástí videa je zjednodušené vysvětlení reakce.

Některé podrobnosti se můžete dočíst v PDF publikaci LENR at Glenn Research Center (Cleveland, Ohio) z loňského roku.


Aktualizace 14. února 2012: Andrea Rossi ve 2hodinovém rozhovoru

Dále je také k dispozici velmi zajímavý a obsáhlý rozhovor s Andreou Rossim ze 14. ledna mimo jiné také o tom, jak bude vypadat domácí E-Cat jednotka.

The SmartScarecrow Show: Live interview with Andrea Rossi, 1 hodina 51 minut, anglicky

Výroba domácích ohřevných E-Cat jednotek má začít na podzim letošního roku a v zimě by tak mohly být dostupné první kusy. V první fázi se počítá s rychlostí výroby milion E-Cat jednotek ročně. Nezávaznou předobjednávku můžete vyplnit na oficiálních stránkách E-Cat. Výroba prý začne, až se jich nashromáždí aspoň 10 tisíc.


Aktualizace 27. května 2012: Reportáž z experimentu pro vědce

Objevil jsem video z testu reaktoru E-Cat, který byl určený primárně pro vědce a proběhl 6. října 2011. Mluví se v něm také o tom, že by ohřevné E-Cat jednotky mohly být dobře využívány k odsolování mořské vody a pomoci tak v suchých oblastech. Potenciální možnosti využití jsou opravdu ohromné. Tlačítkem [CC] vpravo dole si můžete zapnout anglické titulky.


Aktualizace 2. srpna 2012: Is Commercial LENR the Real Deal?

Vyšla aktualizovaná analýza možnosti reálného komerčního využití LENR od Tylera van Houwelingena.


Aktualizace 31. října 2012: Data z posledního testu reaktoru E-Cat

ECAT – coldfusion revolutionV pátek, 12. října 2012, se v Itálii konala konference věnovaná reaktoru E-Cat. Andrea Rossi během ní zveřejnil data z posledního testu nového reaktoru hot cat. Ten byl vypojený z klasického paralelního zapojení, které bylo poskytnuto několika nezávislým vědcům pro účely samostatného testování, aby si mohli provést vlastní měření a ověřit tak Rossiho naměřená data.

Na webu PESN.com vyšel ještě tentýž den článek s reportem ze zmíněného testu. (Report je dostupný také na oficiálním webu).

Tedy v krátkosti:

Testovaný reaktor je nejnovější verzí reaktoru E-Cat. Podle dosahovaných teplot získal název hot cat. Je 33 cm dlouhý, má průměr 8,6 cm, povrch 891 cm², hmotnost 4,3 kg.

Test probíhal od 25. září do 9. října – tedy celkem 336 hodin, z čehož 4 hodiny na začátku trvalo dosažení plného provozu a 4 hodiny na konci zase uvedení do vypnutého stavu. V soběstačném provozu byl reaktor po dobu 218 hodin. Teplota dosažená reaktorem byla 1050 °C (při průměrné okolní teplotě 25 °C) a držela se stabilně po celou dobu plného provozu.

Průměrná spotřeba energie byla 2,4 kW (v maximu dosáhla 5 kW). Celková spotřebovaná energie (za celou dobu testu) byla 278,4 kWh.

Celková vyzářená energie: 3268 kWh. (Toto je hodnota po odečtení 30 % z naměřené hodnoty, aby bylo počítáno s případnými nasčítanými odchylkami/nepřesnostmi v měření.)

Objemová hustota výkonu: 163,4 MW/kg
Topný faktor (COP): 11,7

Reaktor byl vyroben v USA mj. za použití speciálního černého laku z Itálie, který odolává teplotám až do 1200 °C.

Zdá se, že za uplynulý rok vývoj hodně pokročil a podařilo se již dosáhnout skvělé stability a zvýšení výkonu zařízení. Nevím, jak vy, ale já jsem přímo nadšený a velice se těším na další zprávy.


Aktualizace 17. února 2013: Italský a mezinárodní patent

Jen připojuji odkazy na patenty reaktoru E-Cat.


Aktualizace 8. května 2013: Rozhovor a A. Rossim o aktuálním vývoji


Aktualizace 31. prosince 2013: Změna v nadpisu

S křížkem po funuse jsem v nadpisu článku změnil vykřičník na otazník, aby nevyvolával tolik rozhořčení v lidech, kteří A. Rossimu nevěří.


Aktualizace 3. ledna 2014: Nezávislý test reaktoru E-Cat HT a HT2

Indication of anomalous heat energy production in a reactor device containing hydrogen loaded nickel powder. Jedná se o záznamy a posudky testů z 13.–17. prosince 2012 (96 hodin) a 18.–23. března 2013 (116 hodin).
Komentáře

 • Tak jako jsem přesně v té pozici, jestli se z toho nevyloupne nějaký podvod. Na druhou stranu se modlím za to, aby to byla pravda, protože pak jsme “zachráněni”.

 • Zůstávám skeptikem. Wiki říká:
  “However, the independent observers of the test were not allowed to make their own measurements nor closely scrutinize the company’s procedures.”

 • jaro

  Je to vše více než podivné a pochopitelně se nelze divit, že to pro mnohé zavání podvodem. V době, kdy je hlad po objevech a miliardy dolarů jsou vynakládány na mnohem nejistější projekty, jakými jsou třeba stavby LHC, detektorů gravitačních vln, a pod., to vypadá, jako by nebyl zájem o něco významného, co už je ve fázi experimentálního ověřování.

  Skutečnost je ale trochu jiná. V těch ostatních případech se jedná obvykle o záležitosti teoreticky připravené a dostatečně publikované v seriozních odborných časopisech. Proč objevitelé, resp. průkopníci principu studené fůze nepostupují stejně? Proč své objevy nechrání autorsky, resp. nepatentují technologii a následně vše řádně nepublikují?

  Pochopitelně a logicky vzbuzuje nedůvěru nějaký uzavřený kontejner z něhož jde pára a u něhož se jeho konstruktéři odvolávají pouze na určitý doposud neprokázaný fyzikální jev. Pokud chtějí tento jev prokázat, musí kontejner otevřít a princip popsat v odborných vědeckých časopisech.

 • Kdyby měli někoho cizího nechat připojit vlastní měřicí zařízení, museli by zároveň poodhalit výrobní tajemství… Zrovna to mi přijde docela pochopitelné. Navíc k připojování vlastních měřáků snad ani nebyl důvod. Byly použity naprosto standardní přístroje.

  Kompletního popisu konstrukce a funkčnosti se jistě časem dočkáme. Nyní ho drží Rossi aspol. v tajnosti (což je na jednu stranu pochopitelné po 20 letech výzkumu), protože čeká na uznání patentu v klíčových státech mimo Itálii, kde je již uznaný.

 • Píšete, že: “Ani média si příliš neví rady s tím, jak studenou fúzi uchopit. Není to věru triviální téma a člověk se musí orientovat aspoň v základech fyziky, aby tyto informace mohl odpovědně předávat dál.” Ale vy se ve fyzice také vůbec neorientujete. A ti, kteří se ve fyzice alespoň trochu orientují, tak je jim vcelku jasné, že v daném případě nemůže jít o fúzi. Zatímco u Ponse a Fleischmanna šlo o experimentální chybu a mnohem podrobnější a přesnější testy to posléze prokázaly, v tomto případě jde o podvod. Podrobněji, proč to lze tvrdit, je zde: Proč italská studená fúze nemůže fungovat (osel.cz) , Tvrzení ve Vašem článku: “V pátek 28. října totiž proběhly plánované testy nového 1MW E-Cat reaktoru za dozoru mnoha vědců a investorů” není pravdivé. Byl tam jeden člověk, který byl vydáván za zástupce neznámého investora a ani on a už vůbec nikdo z dalších přítomných nemohl nic kontrolovat.

 • Vladimír Wagner: Jsem rád, že můj článek přilákal i někoho z oboru, kdo se ve fyzice orientuje.

  Co se týče počtu účastníků pokusu, jeden neznámý spokojený investor, který reaktor později koupil, tam opravdu byl. Kromě něj a osazenstva z Univerzity pak po většinu doby experimentu sám Rossi po jednom či po dvojicích postupně provázel hosty, kteří se přijeli podívat a pokud vím, popis reaktoru, vysvětlení principu a náhled do naměřených hodnot byly součástí těchto prohlídek. V odkazoveném článku na PESN.com jsou dole odkazy na reporty několika účastníků.

  Je mi jasné, že vědecká obec je už z principu k veškerým převratným novým objevům skeptická. A v tomto případě obzvlášť, když experiment příliš nezapadá do v současnosti uznávaných teorií a zatím ho ani nelze nezávisle replikovat, protože neznáme veškeré podrobnosti…

  Pokud však někdo tvrdí, že reaktor E-Cat či studená fúze funguje, neznámená to, že nerozumí fyzice. Přestože tyto vědce logicky většina vytlačuje ze své komunity, neplyne z toho, že právě jejich pohled na věc nemůže být ten správný a že nemohli objevit cosi nového. Má-li někdo v ruce zařízení, které funguje, již ho nemusí zajímat, že podle té a té teorie to není možné.

  Nevěřím tomu, že se jedná o podvod. A mám k tomu, nezatěžkán zarytou vědeckou skepsí, spoustu pádných důvodů.

  Jistě se v blízké době dovíme, jaká je pravda. Do té doby je myslím zbytečnou ztrátou času snažit se Rossiho a jeho tým označovat za podvodníky.

  Díky za doplňující odkaz a střízlivý vědecký pohled na věc.

 • morgoth

  Když opomenu to, že je to hloupost, tak je třeba se zaměřit na tvrzení o “čistotě” danného zařízení, pokud by to totiž opravdu fungovalo, radiace by byla obrovská, ono se totiž nedá dívat jen na izotopy mědi, které by měli vznikat, ale záření gama produkuje izotopy dále, podle obrázků a videí tam žádné úžasné stínění nemají, tudíž už mají být oba “vědci” dávno po smrti. Kvůli vysoké radiaci, je pak navíc zařízení již neopravitelné, protože se do aktivní zóny člověk i s nejlepšími ochranými pomůckami nemuže ani přiblížit bez toho aby do dvou hodin zemřel na akutní nemoc z ozáření, pokud je podle Vás toto ta “čistá” energie, která by měla na každé vesnici tak to potěš koště.

 • morgoth: Budu citovat z odkazovaného videa Sergio Focardi – TEDx Bologna:

  But we never detected neutrons as this was my main fear because neutron are difficult to shield. But they never showed. The problem of the gamma rays was solved simply adding, around the generators, small sheet of lead that are able to shield the gamma ray. So we can say, there is no risk of radioactivity when we work in this way.

  V hrubém překladu: Problém gama paprsků jsme vyřešili jednoduše přidáním malého olověného pláště, který je odstíní.

 • morgoth

  a)”malý olověný plášť” rozhodně proti 0,37 exabecquerelům nestačí, na takovou úroveň radiace(která při fůzi niklu a vodíku prokazatelně přítomna je) by bylo potřeba stínění srovnatelné s JE
  b)i samotný olověný plášť se aktivuje
  c)tak jako tak to neodpovídá na mojí otázku jak by se to opravovalo, jelikož aktivní zóna bude na pár tisíc let “moc horká”

  Zkrátka pokud se bude využívat energie z jádra a jedno jestli štěpná nebo fůzní, vždy bude vznikat extrémě nebezpečný odpad.

 • morgoth: To je právě důvod, proč téměř všichni pokládají Rossiho a jeho tým za podvodníky. Protože nechtějí připustit, že by reakce mohla probíhat trochu jinak než např. v případě termonukleární fúze a protože tato studená fúze do současně uznávané fyziky jaksi nezapadá. Zatím nezbývá, než počkat na odhalení dalších podrobností o konstrukci a probíhající reakci. Předpokládám, že pokud by měla hrozit nějaká nebezpečí spojená s radiací, nikdy by ke komerčnímu rozšíření stejně nedošlo…

 • Jarda

  Napsal jste “Nevěřím tomu, že se jedná o podvod. A mám k tomu, nezatěžkán zarytou vědeckou skepsí, spoustu pádných důvodů.”. Mohl byste některé z těch pádných důvodů vysvětlit?

 • Jarda: Měl jsem za to, že jsou poměrně patrné z článku… Předně – několikrát opakovaný úspěšný experiment. Dále – takovým podvodem by nikdo zúčastněný nic nezískal. To spíš naopak – všem by to prakticky zničilo kariéru (což už se nejednou v historii stalo) a pochybuji, že by k něčemu takovému dala Boloňská univerzita svolení. Z vystoupení S. Focardiho na TEDx je více než zřejmé, že tomu minimálně on sám věří a je přesvědčený, že E-Cat funguje. A pochybuji, že by Rossi strávil přes 20 let vymýšlením podvodu (studenou fúzí se začal zabývat již kolem roku 1987). V neposlední řadě je to samozřejmě i má intuice ovlivněná tím, že vývoj kolem výzkumu studené fúze již dlouhé roky sleduji.

  Ono sousloví studená fúze je zřejmě pro vědce značně pobuřující, což je pochopitelné. Přitom je to pouze označení, které kdysi dávno vymyslela média a pak se uchytilo. Proto ho také dnes všichni tak hojně používají. Přesnější označení je však v článku zmíněné LENR. Tedy jakási reakce mezi jádry atomů probíhající v “běžných” podmínkách za vzniku “nadbytečné” energie.

 • Ono je jedno, jestli se řekne studená fúze nebo LENR (reakce jader při nízkých energiích). Hlavní problém Rossiho je, že deklaruje, že jde o jaderné reakce vodíku z niklem za vzniku mědi. Při nich musejí vznikat radioaktivní jádra mědi a aby se uvolnil dostatek energie pro deklarovaný výkon, musí být radioaktvita v řádu exabecqurel. A to je hodně silný zdro, který se lehce neodstíní. Blíže viz http://www.osel.cz/index.php?clanek=5979 .

 • Jarda

  Pepa: Zdravím, já myslil spíše důvody odborné. Úspěšně opakovaný experiment by samozřejmě takovým důvodem byl – a to silným, ba řekl bych téměř rozhodujícím; musel by ovšem být proveden na nezávislých pracovištích. Třeba se časem dočkáme. To ostatní podle mne nemá na cenu brát v úvahu, ledaže byste dotyčné osoby a poměry na pracovištích důvěrně znal.

 • Tomáš

  Vladimír Wagner: “Zatímco u Ponse a Fleischmanna šlo o experimentální chybu” – to je veľmi trúfalé tvrdenie. Trošku z histórie. Po Fleischmannovi a Ponsovi sa viacero vedcov pokúšalo zopakovať ich postup LENR s paládiom (vrátane americkej armády, pre ktorú by to bol sen, mať pohon nezávislý na palive v odľahlých častiach sveta) a v podstate výsledky pokusov by sa dali veľmi stručne zhrnúť, že LENR, resp. “anomalous excess heat production” pri LENR bolo zdetekované. Problémom ale bolo, že tieto experimenty niekedy nebežali vôbec, inokedy sa len tak samé vypli, zapli, bežali koľko chceli. Vedec mohol v laboratórii pri mašine sedieť aj tri týždne a nič, a zrazu na štvrtý týždeň sa to spustilo, chvíľu bežalo a potom zase nič. Takže nielenže netušíme, na akom princípe LENR prebieha (a preto je nerozumné posudzovať trebárs “radioaktvitu v řádu exabecqurel” podľa našich súčasných vedomostí), ale my ani netušíme, aké sú štartovacie podmienky, či ako tú neznámu reakciu udržať v behu. Boli pokusy s paládiom, kde sa vedci pokúšali zmeniť kvalitu paládia, či to neovplyvňuje začiatok reakcie. Ale čo dosiahol Rossi (zdá sa), že Ni-H LENR je omnoho predikovateľnejšia, resp. našiel spôsob, ako takúto reakciu naštartovať, udržať a ukončiť (umelo). Osobne si myslím, že ani sám Rossi netuší, aký fyzikálny proces je podstatou jeho zariadenia a pre nedostatok teoretického základu mu to samozrejme nemôžu prijať ani renomované časopisy (preto mal problém aj s patentovaním a patent má uznaný len v Taliansku).

  Samozrejme, Rossi môže byť podvodník. Ale tvrdiť že LENR neexistuje a šlo len o experimentálnu chybu, mi príde predčasné. Chcelo by to true scepticism, a nie pseudoscepticism.

 • kajak v zakoně

  Monkey Wrench: Že jsme zachráněni? 😀 A co myslíš že se stane s těmi zeměmi naprosto závislými na exportu ropy? Nejbohatší země světa najdednou přestanou existovat? Nebo se vrátí k chovu koz? Jediné řešení bude válka.

 • kajak v zakoně: Zěmě závislé na exportu fosilních paliv se stanou jednoduše závislé na jiných příjmech. Nejbohatší budou ještě bohatší, protože nebudou za palivo platit. Exporteři budou muset najít jiné obohacení, nebo budou chudí.

  A na závěr bych rád podotknul:
  http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/prago-union/cerna-269586

  “copak nevidíš že meta chatařu je maximálně četa metařů”
  http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/prago-union/hip-hop-165559

 • Základným kritériom vedca má byť pokus, a nie donekonečna opakované dogmy, z ktorých sa potom stanú „fixné idey“, ktorých sa už taký vedec – inkvizítor, nedokáže zbaviť.

  Prečo si miesto písania článkov na osel.cz, radšej pán Wagner nenaštuduje niektorú z najnovších teórií, vysvetľujúcich procesy, ktoré by mohli spadať pod pojem „studená fúzia“, či LENR, CANR, BlackLight Process, …, atď.? (dúfam, že googlovať vie ;o)

  Takto vyzbrojený novou teóriou môže uskutočniť aj sám potrebný pokus, ktorý bude skutočným kritériom pravdy.

  Proces, o ktorom je tu reč, objavil ešte Irving Langmuir, a po ňom sa tým zaoberal Möller, ktorý zostrojil aj prístroj MAHG, ktorý nezávisle overil aj francúzsky vedec J. L. Naudin. Američan Randell Mills ten proces vysvetlil a zdokonalil. Andrea Rossi len tvorivo spojil poznatky Randyho Millsa s poznatkami britského vedca Christophera Ecclesa, ktorý ako prvý uskutočnil plazmovú elektrolýzu v uzatvorenom tlakovom reaktore. Zariadenie A. Rossiho využíva BlackLight proces uskutočňovaný pod tlakom vodíka, miesto za vákua, pričom v procese vznikajúce “hydríno” je potom schopné fúzie s niklom podobne, ako miónový vodík. Meď, vznikajúca v procese na povrchu niklových nanočastíc, asi postupne funguje ako autokatalyzátor, ktorý nakoniec umožní odpojiť E-cat od vonkajšieho zdroja elektriny, a jeho autonómnu funkciu. To bolo zrejme aj dôvodom, že Rossi nemusel uvádzať svoj “tajný katalyzátor” v prihláške svojho vynálezu.

 • Ahoj, myslím, že by nebylo na škodu mrknout na další vývoj v oblasti LENR, tedy studené fúze. Podobné výsledky má i NASA: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/224-nasa-oficialne-oznamila-objev-noveho-druhu-nuklearni-energie

 • Lostindream: Super! Díky za aktualitu, doplňuji do článku.

 • proud

  Mnooo, to neoznámila NASA, ale človek, co pro ni pracuje, a jasně říká, že mluví za sebe a ne za NASA. To jen tak pro úplnost…

 • proud: To jen na ac24.cz mají lehce zjednodušený nadpis. Kdo to oznámil je ale IMO irelevantní. Podstatné je, že v laboratořích NASA úspěšně prováděli (a nejspíš i dál provádí) LENR – reakci, kterou většina vědců považuje za pouhou fikci.

 • nějaký laik

  Diskuse je to zajímavá. Já jsem na 99.9 % přesvědčen, že se o podvod nejedná. Jen o tom nevíme dost. Z minulosti známe mnoho příkladů, kdy se vědci blamovali. Např. z knihy od našich cestovatelů Zikmund a Hanzelka jsem se dozvěděl, že když do Británie dorazili první cestovatelé z nitra Afriky, tak vyprávěli, že na rovníku stojí veliká zasněžená hora Kilimandžáro. Následně byli označeni za podvodníky a vyrojila se řada vzdělanců, co různě teoreticky dokazovali, že něco takového není možné… takže historie se opakuje?

 • Jan Ruhla

  Celý humbuk okolo tzv. “E-Cat” a studené fúze je fake.
  Autorem je skupina studentů, kteří se tímto vypouštěním senzací velice baví.
  Pan Štěpánek zde někde výše přímo ukázkově reaguje a “zapracovává” další informaci od Lostindreama (jde o 23-letého snílka, stačí se podívat na jeho příspěvky na exopolitika.cz).
  Tihle fantastové a naivní důvěřivci pomáhají tyhle bludy dále šířit a mnohdy na ně samy nabalují další výmysly.
  Již se dokonce objevují “dodavatelé” toho zázraku, na Slovensku probíhají předobjednávky a na jedné stránce dokonce promluvil člověk, který má E-Cat o výkonu 10 kW doma přímo V ČR (tuším někde na orgo-net.cz či podobní fantasmagoři).

 • Jan Ruhla: Humbuk že je fake? Můj článek tedy rozhodně fake není. (Vážně jsem ho napsal! Fakt.)

  Přijde mi, že jsi úplně neporozuměl té větě, kde zmiňuji Lukáše Frýdka. Do komentáře poslal link na video z NASA. To však neznamená, že video z NASA vytvářel Lukáš Frýdek (sic!). Ve videu mluví zaměstnanec NASA, popisuje LENR a její výsledky při pokusech.

  Ad předobjednávky: Cosi jako předobjednávky probíhá na oficiálním webu E-Cat. To proto, aby Andrea Rossi a jeho tým věděli, že existuje poptávka. Po uvedení na trh si každý sám rozhodne, jestli má opravdu zájem, nebo předobjednávku zruší (tzn. není závazná).

  IMHO jsi v tomhle případě vedle ty. A předesílám – vážně bych tady nerad rozvířil sáhodlouhý nesmyslný flame o tom, jestli E-Cat a LENR je fake, nebo není.

  V článku jsou informace, odkazy a zdroje naznačující, že studená fúze (respektive LENR) je skutečná. Místo předsudků a odsuzujících komentářů si o tom prosím nejdřív zjisti víc a pokus se podložit svá tvrzení věrohodnými informacemi a zdroji. Jinak nemá příliš smysl se v tomto duchu dál bavit.

 • Jan Ruhla

  Pepa:

  Technology Gateway Video
  Tam se podívej, co pán povídá.

  Studená fúze se nekoná.
  Slovenské předobjednávky jsou čistá blamáž.

  Ono jde mnohé vyčíst z toho, kudy informace tečou. Pokud si to ověřovat nehodláš, snadno spadneš mezi ty naivky, co šíří bludy nebo totéž činící podvodníky.

 • Jan Ruhla: Ten článek jsem už četl dříve a nevím přesně, co jsi jím teď chtěl říct.

  Joe Zawodny píše:
  “… it is my professional opinion that the production of excess energy has been demonstrated when the results of the last 20+ years of experimentation are evaluated. There has been a lot of work done in the past 20+ years. When considered in aggregate I believe excess power has been demonstrated.”
  Ano, také píše, že LENR ještě není obecně přijímána, protože zatím nesplnila kritéria jasného, nezávisle reprodukovatelného experimentu. Ale o to se přece nepřu.

  Jinak nevím, co myslíš těmi slovenskými předobjednávkami, ale díky za varování. Nicméně stejně nepředpokládám, že by si někdo chtěl E-Cat objednávat zrovna ze Slovenska. Tam v bližších letech továrna na E-Cat rozhodně nebude.

 • Jan Ruhla

  Pepa:
  Ano, nesplnila – dosud nebylo ověřeno, že teorie má vůbec nějaký reálný základ.
  Tedy se studená fúze nekonala a je jasné, že nemohl běžet nějaký proces, kterým se údajný výrobce E-Catu ohání. Tedy žádný prototyp, ani 10 kW, ani 1MW.

  Továrna na E-cat nebude stát ani Na Slovensku, ani V Řecku, jak občas někdo blafne, ani v Itálii a ani v USA.

  Jak jsem naznačil – do konce tohoto roku klid, pak možná nějaké povídání o technických potížích nebo nepřejících úřadech, následně třeba nějaký agent ropných šejků a posléze opět ticho.
  Vždyť už tu toho bylo – Steorn s perpetomobilním strojkem na magnety, Stanley Meyer s autem na vodu a našlo by se toho víc…

 • Jan Ruhla: Ta tvoje implikace “dosud nebylo ověřeno => tedy se studená fúze nekonala” je logicky chybná a snad to i sám víš.

  Ale chápu, že jsi k E-Cat reaktorům skeptický… to ti nikdo nebere. Myslím, že nemá smysl se tímto stylem dohadovat, jestli je E-Cat skutečný, nebo není. Počkejme, jak se to vyvine.

 • Jan Ruhla

  Pepa:
  Nebylo ověřeno = nekonalo se. To platí ve fyzice a vědách obecně.
  Něco jiného je filozofování o tajemnu a senzacích, tam je prostoru moc a moc.

  Tedy ano, počkejme – já už předpověděl, že ani ani letos, ani 2013, ani 2014 a ani později. Věřím technice a nikoli pavědcům.

 • Jan Ruhla: Ne, to neplatí ve fyzice a vědách obecně. Ani jinde. Existuje přece nepřeberně věcí, které (zatím) nelze ověřit. Když např. v jiné galaxii dopadne na jakousi planetu meteorit, stane se to. Bez ohledu na to, jestli to někdo ze Země je schopný ověřit. A pro spoustu dalších příkladů nemusím chodit ani tak daleko… To už si doufám dovedeš domyslet.

  Každé ověřování je zákonitě až reakcí na něco, co se stalo (“co se konalo”). A děje se toho spousta, nezávisle na tom, jestli se ony děje někdo uráčí ověřovat.

 • Jan Ruhla

  Pepa:
  Jenže pád meteoritu někde bůhvíkde nás tu moc zajímat nemusí.
  Zato nás hodně bude zajímat, zda z nás někdo nedělá hlupáky a chce nás napálit, že?
  Takže když se objeví údajný nový poznatek, nutno jej ověřit.
  a ejhle, ono to nefunguje a sám pán pokusník najednou tvrdí, že to všichni zkouší špatně, sám to však nikomu nepředvede.

  Kde je potom pravda…

 • Jan Ruhla: Ehm… věřím, že jsi pochopil, že s tím meteoritem se jednalo o příklad. A že jsem tím poukázal na tvé chybné uvažování. Argument že “nějaký meteorit z jiné galaxie tady nikoho moc nezajímá” je naprosto mimo a takový styl diskutování mě vážně přestává bavit.

  Andrea Rossi nikde netvrdí, “že to všichni zkouší špatně”. Přichází s poměrně převratným reaktorem, který by mohl pomoci vyřešit blížící se energetickou krizi. Já mu (narozdíl od tebe) docela fandím a doufám, že E-Cat dokáže uvést na trh.

  Pokud se mu to nepodaří, bude to velká škoda, ale rozhodně si nebudu připadat, jako že ze mě dělá hlupáka a chtěl mě napálit. IMO se tvůj skepticismus přelévá do čehosi shnilého, nezdravého.

 • Bob

  Jsem sice vedec pusobici v jine oblasti badani, nicmene tento projekt pana Rossiho je velice podivny. jestli jsem pochopil spravne, studena fuze muze mit nekolik mechanismu. Pokud se prokazalo, ze lehky vodik proste nemuze mit takovy prepeti na Pd elektrode, aby prolomil strukturu tohoto kovu pouhou elektrolyzou deuteria ci jinak by se slucoval na He, tak predstava transmutace tezkych kovu za normalnich podminek v male bedynce za par drobnych muze skytat nadeji snad uz jen bezdovmcum, kteri muzou pookrat pri predstave, ze si nejenom na E-catu uvari nejakou dobrutku z popelnice, ale jeste pritom vyrobeji bez prace spousta “odpadni” medi, kterou mohou vratit jako uslechtily kov za nejakou tu kacku do sbernych surovin. Tato predstava pusobi jako ukazkovy priklad perpetum mobile.

 • Jan Ruhla

  Bob:
  Ono stačí jen sledovat, za jakých zdrojů jdou jaké informace a mít trochu povědomí o fyzice.
  E-cat je vyložený blábol, celou tu historku přiživují různí srandisté a další neználci to šíří po internetu.
  Někteří nejdřív dokonale přesvědčí sami sebe (hlavně asi tím, že ta věc vypadá tak “ušlechtile”) a pak rovnou střílí od boku sebejisté fráze, jako že “pan Rossi cosi”.
  Před měsícem maďarský podvodník v Praze “vyráběl železo z uhlí” v mikrovlnce a taky mu to spoustu lidí zblajzlo.
  Školství má čím dál větší nedostatky a pak se nám tu motají popletená děcka, co věří v perpetombilní zázraky a ještě se snaží ostatní poučovat…

 • Bob

  Jan Ruhla: vidim to stejne. Ono totiz je v soucasnosti porad velkej problem i v te “horke” fuzi. Kdyz si predstavim, ze se tedka stavi nejvetsi tokamak na svete a az bude za nejakou velkou radu let dostaven porad se predpoklada o jeho dalsim vyvoji v relaci: kdyz ten experiment dopadne dobre pak…atd. tak je mi jasne, ze udajna demostrace experimentu pana ROssiho je proti tomu prilis banalni. Pusobi na me dost vagne, kdyz si tento pan vystaci s mosaznymi kohouty na trubkach, ktery se za par drobnych sezenou v baumaxu. Takovej nesmyslu jsem videl mnoho na tom videu. V oblasti “mereni teploty” vstupovala nejaka podivna hadicka ze seriovyho barelu, “trubky” a “reaktory” izolovane alobalem…no to je naproste diletanstvi v oblasti termonuklearnich reakci, kde je vsechno pocitano na tisiciny milimetru..a ten kontejner misto seriozniho vedeckeho pracoviste taky duverohodnosti neprida. Vsude je videt vice ochranky nez nejakych alespon seriozne vyhlizejicich vedcu….Neni zvykem ve vede to, ze ochranka je soucasti experimentu

 • Jan Ruhla

  Bob:
  Tyhle záběry z “vědeckých pracovišť” mají obvykle společné rysy, podle kterých lze vytušit nahranost a manipulativnost. Viz správně – ochranka, co se tam, nusí promenovat a lézt do záběru za každou cenu…

 • ↑ Bob, Jan Ruhla: Chápu, že máte vůči Rossimu plno předsudků a nevěříte mu, ale, nezlobte se, řeči o perpetuu mobile jsou dost mimo. A o oblast termonukleárních reakcí se rovněž nejedná. A netuším ani to, kde jste došli k nějaké promenující se nadbytečné ochrance a jak to s tím vůbec má souviset. Tedy prosím vás, chcete-li zde diskutovat o Rossim a E-Catu, zůstaňte věcní a zjistěte si o tématu nejprve trochu víc.

  Díky za váš názor, ale dále bude možná lepší, když počkáte, jak se to vyvine, než abyste tady donekonečna vymýšleli rádoby argumenty, proč to a ono není možné.

 • Jan Ruhla

  Pepa:
  Velmi přímo tedy k věci, která je zde vymezena jako Rossi a E-Cat:

  Dosud nebyla nikde potvrzena tzv. studená fúze, tj. jaderná reakce řízená pomocí regulačních prvků nevyzařující gama záření. Žádný informační zdroj jakékoli světové vědecké intituce toto nepotvrdil.
  Pouze se šíří prostřednictvím internetu a zpravidla přes esoterické weby fámy o tom, že studenou fúzi někdo úspěšně provedl.
  Jedna z těchto klamných informací je i ta, že jakýsi Rossi již provozuje takové zařízení zvané E-CAT a předvedl jej v provozu různým vědeckým špičkám, přičemž během několika hodin provozu provedl reakci niklu s vodíkem a uvolnil tepelnou energii řádově v megawatthodinách.
  Kořenem těchto zpráv jsou stránky ze zahraničí, vytovřené většinou dobře se bavícími studenty.
  Na tato prohlášení se dále nabalují různí rádobypodnikavci a snaží se vystupovat jako budoucí prodejci zmíněných produktů.
  Od těchto informací se distancuje veškerá vědecká veřejnost a všechny – pokud s tím má někdo problém, nechť se obrátí třeba na Výzkumný ústav jaderné energetiky, ČSVTS, technické VŠ v ČR či přímo některá ministerstva.

  Není potřeba čekat na nějaký vývoj, když je již nyní známo, že jde o blamáž stejného charakteru, jako s údajnými centrálami firmy Perendev před několika lety.

 • Jan Ruhla: O tom, jestli může něco proběhnout, přestože to není/nebylo vědecky potvrzeno, jsme se tu už bavili o několik komentářů výše a své podivné uvažování v této věci jsi očividně ještě nepřehodnotil. Škoda.

  Zdrojem zpráv o reaktoru E-Cat jsou logicky stránky ze zahraničí, protože Rossi je Ital a pracuje v zahraničí. Dálé říkáš, že je píší nějací studenti, kteří se tím dobře baví – nemám tušení, jak jsi na takovou bizarní domněnku přišel (a ani mě to příliš nezajímá), nicméně zkus se zamyslet – pro studenty přece existují tisíce zábavnějších činností, než je psaní dlouhých článků o fyzice (to naopak baví opravdu málokoho)…

  Jestli se na E-Cat nabalují nějací rádobypodnikavci, to mi není známo a je to IMO irelevantní. (A věřím, že se každý soudný člověk podívá co a od koho kupuje, než za to utratí své peníze.)

  Nepochopil jsem tvoji výzvu, ať se lidi obrátí na Ústav jaderné energetiky nebo další místní instituce. S čím by se na ně podle tebe měli v této věci obracet? Přece ve chvíli, až se bude E-Cat u nás prodávat (jestli bude), bude už dávno muset mít veškeré potřebné bezpečnostní certifikace vyžadované v zemích EU.

  Promiň, ale takováhle diskuse nepřináší nic nového ani nic hodnotného a mě nebaví tím trávit čas. Obrať se, prosím, se s svými případnými dalšími komentáři na jiné weby (a pokud možno raději pod svým pravým jménem, pokud si za svými názory vážně stojíš). Díky za pochopení.

 • Bob

  Pepa:
  Pepo skoro si myslim, ze te nekdo plati za to, aby si tyto stranky provozoval. Je mi naprosto jasne, ze studena fuze neni termonuklearni reakce a zminoval jsem ji uplne v jine rovine. Ja se vzasade nechci hadat, jestli studena fuze je mozna nebo nebo neni, jenom konstatuju, ze je v dnesni dobe problem i s tou “jednodussi” termonuklearni reakci, ktera samozrejme vyzaduje takove financni prostredky, ze jsou do toho zatazeny prakticky vsechny vyspele staty sveta. V protikladu k tomuto vidim experiment p. Rossiho, ktery vlastne nepotrebuje ani teplotu ani zareni (proste nic) k tomu, aby premenil nikl na med. Otazkou tedy Pepo je, vazne si myslis ze transmutace prvku je tak lehka vec, ze ji lze vzasade udelat i v nejakem kontejneru s minimem serioveho vybaveni ? Co se tyka te exaktnosti. Musi tu byt hlavne urcita objektivita. Ja nepolemizuju, ze p. Rossi si udelal internetove stranky. Ja nepolemizuji, ze p. Rossi predvedl na youtube experiment, ktery divak ovsem nevidel, ja nepolemizuji s tim, ze p. Rossi predstavil fotku nejakeho potencialniho vyrobku, ktery nikdo nevyzkousel. Naopak problem mam v tom, ze vysledky nejsou zreprodukovany nezavisle nejakou akademickou instituci trebas i v pritomnosti p. Rossiho, aby se nespekulovalo, ze vedci maj patlave ruce. (viz pripad pripad prof. Bezousky). Myslim, ze serioznost vedeckych instituci by se nemela podcenovat (na to nejspis narazel i Jan Ruhhla). Vzdycky je exaktni to, co je soucasne reprodukovatelne. Pokud ne, potom je to jen zbytecne halooo do sveta, jakych tu mame celou radu i v tzv seriozni vede.

 • Bob: Budu tě, Bobe, citovat: “V oblasti „mereni teploty“ vstupovala nejaka podivna hadicka ze seriovyho barelu, „trubky“ a „reaktory“ izolovane alobalem…no to je naproste diletanstvi v oblasti termonuklearnich reakci, kde je vsechno pocitano na tisiciny milimetru” Tedy ne, Bobe, nezmiňoval jsi ji v úplně jiné rovině, a proto jsem tě opravil. To jen, aby bylo jasno.

  Umístění v kontejneru bylo zvoleno v zásadě kvůli tomu, že někam potřeboval naskládat přes 100 malých reaktorů. A nemyslím si, že by velikost zařízení musela souviset se složitostí reakce (navíc niklového prášku se prý “spotřebovává” opravdu malé množství). Nevím, co jsi myslel “minimem sériového vybaveni”. Pokud vím, nejsou veřejně známé informace o tom, jaké vybavení bylo zapotřebí k sestrojení E-Cat reaktoru, a ta tvá otázka mi mj. proto nějak nedává smysl.

  Abych odpověděl – ano, věřím, že E-Cat není podvod a že Rossi není podvodník (pokud je to, na co jsi se opisem ptal). Ostatně, to je myslím dostatečně patrné z mých předchozích komentářů i článku samotného.

  Není třeba tady v každém dalším komentáři opakovat, že Rossiho experiment ještě není nezávisle reprodukovaný a ověřený. To víme a já se o to nepřu.

  Jestli je pro tebe cokoliv, co není exaktní vědou, jen zbytečným “halooo” do světa, pak doporučuji zaměřit pozornost raději čistě na vědecké práce. (A své případné další komentáře piš se zadáním existující e-mailové adresy, jinak bude hrozit jejich odstranění.)

 • Jan

  Zdravím, jsem potěšen tím, že se někdo u nás zajímá o LENR a páně Rossiho Energo-catalyzer! Na začátku prosince 2011 jsem si “předobjednal” e-cat (a se mnou asi 10 dalších) proto, že se neplatí žádné “zálohy” a budu se moci v zimě 2012 rozhodnout, zda chci či ne e-cat koupit. Andrea Rossi je velký psavec a odpovídá i na neodborné dotazy publika – http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=563#comments , mně například na dotaz,zda nejde nastartovat reaktor mikrovlnami odpověděl, že mají malou účinnost. K rychlosti ohřevu reakční směsi(pravděpodobně používá indukční ohřev) jsem mu navrhl , aby použil jako náplň směs nikl prášku a železných pilin + látku, o čemž mi sdělil, že je to “nice”! , ale mají jiný systém. K získávání vodíku pro reaktor jsme diskutovali plynové bombičky, ale později jsem pochopil, že asi používají patrony s hydridem uvnitř reakční komory, kde se H2 uvolňuje teplem .
  Pan Andrea Rossi ale není sám, kromě cit, p.Zawodny, ved. výzkumníka z NASA připomínám několik dalších konkurentů: NASA Releases More About Its LENR Research, New LENR Machine is the Best Yet, LENR Success at MIT, Is the US Air Force Testing an LENR Space Plane?, … třeba tyto zajímavosti a další. Myslím, že je tu čas na změnu v zisku energií, i když to své úskalí má – když pomyslím na ty miliony lidí závislé na ropě, uhlí, plynu, … (myslím jako výrobci a obslužný personál), tak to lehké nebude!

 • Super! Díky za doplňující odkazy. No, vzhledem ke “krizi” to nebude lehké ať tak, či onak. Zařízení založená na LERN by mohla hodně pomoci těm zhruba 5 miliardám lidí žíjících v chudobě, kteří nějakou krizi absolutně neřeší. Mohlo by to znamenat levnou energii skoro pro každého a skvělý impulz pro novou vlnu strojů a vynálezů obecně.

 • Milan64

  Zdravím všechny, zajimalo by mne co si myslíte o principu “údolí nuklidů” já jsem to pochopil tak, že syntézou lze získávat energii z prvků od vodíku po železo. U prvků s vyšším protonovým číslem, kam patří i nikl, lze získávat energii štěpením. Je tu dost odborníků, dá se spočítat energetická bilance této reakce? Myslím vodík a nikl.

  Trochu jsem zabrousil do stavby hmoty a s niklem a mědí to moc nevychází, jaksi se nedostává neutronů, ale krásně by to vyšlo s hliníkem a křemíkem: 27Al + 1 proton a máme 28Si, tedy stabilní izotop. Jen co s tou elektrickou odpudivou silou, a taky se myslím hliník nedávno odstěhoval… 🙂

 • pavel

  Hm, hm, co ty štyry černý dráty ( a jeden PEN ), voko mi tvrdí že sou minimálně o průřezu 70mm, maximálně 120 mm. Což by tak ňák odpovídalo na těch 400 kWh. A ten generátor venku by velikostně taky odpovídal. Kolipa v nich asi teče proudu.To ve videu vidět není, Vevnitř reaktoru už jen prachobyčejná spirála, a máme po zázraku

 • Víťa
 • JirkaF

  tak to se našim mocipánům líbit fakt nebude.Energie za pár kaček do každého baráku?………k tomu motor na ,,vodu,,
  To by došlo k zhroucení ekonomik. svět je postavenej na odrbávání obyčejnejch lidí.

 • Jeňa

  Přečti si aktualně toto http://andrearossiecat.com

  Místo toho, aby mu povolili uznat certifikaci v Americe (dělají vše pro to, aby to neprošlo), tak mu to povolili v Číně. Pak se budou divit, že je převálcuje. Ta je na dovážených zdrojích jako je ropa atd. závislá, tak se nebrání.

 • nuclear

  Jaderné reakce jsou jen sekundární jev. Nepodstatný. Moc se omlouvám, že tu machruji, ale už jsem našel náznak podstaty rossiho zařízení , v časopisu z roku 1954. Socialistickém. Je to mnohem lepší čtení než například dnešní zprávy. Lidé se těšili na lety do vesmíru, stavěly se letadla, helikoptéry. Kolik prototypů helikoptér se postavilo v ČR od roku 1989 do 2012? —- na moukutě ani jediná??? Kde udělali demokrati chybu? –dobře to hodnotí přispěvatel Digi

  milan 64: v digiho příspěvku jsou dobré info. Energie není jaderná, ale namátkově se vyskytující exotické částice, anebo já jsem myslel atomy deuteria – v podstatě pomalu zařízení ničí- tady se s digim rozcházíme, digi myslí, že to je naopak začátek funkce.

  O atomech nevíme zdaleka nic. Podle mne je temná hmota podpůrný vesmírný program, který se stará o běžnou hmotu, abysme mohli žít /tunelový jev, fluktuace…/ . Zatímco kapitalisté (lidi které ovládly peníze) dělají vše možné proto, abychom zemřeli /Sýrie, Libye,Irák,Barma,Vietnam…/

  autorovi: Jistě. Všichni vidí hlavní problém v reaktoru, ale tak to není. Hlavní problém je v těch obslužných zařízeních, koupit nejde ani jedno z nich. POkud člověk nemá statisíce, aby je nechal kvalitně vyrobit. Dokonce ani tu láhev s tím vodíkem nekoupíte- neprodají vám to. Předpisy na všechno dělají z lidí nesvéprávné otroky.

 • Ladislav

  Podívejte se na níže uvedený odkaz, ať jste trochu v reálu. E-Cat i Hot-Cat nepracují na principu elektrolýzy deuteria. Ty čtyři dráty, co čumí z reaktoru jsou napájení rezistorů k ohřevu vodíku při nastartování procesu. Žádná kapalina tam nemůže být, rezistor je keramický s holýmy odporovými dráty. Kromě vodíku a niklového prášku tam je možná i katalyzátor a podle odborníků by to byl s největší pravděpodobností draslík plus vápník nebo stroncium (viz http://e-catsite.com/2012/09/14/cold-fusion-catalyst/ ). Avšak na videu, kde Focardi popisuje funkci prvních tří pokusných zařízení, tak tam není o katalyzátoru ani slovo. Tady možná Rossi mlží, tak jako když v jednom rozhovoru tvdí, že transmutace Ni na Cu je v procesu jen vedlejší efekt a na svých strankách ecat.com to uvádí jako princip vynálezu. Možná to uvedl proto, že pokud by to tak nebylo, tak pak asi ani neví, kde se ta energie bere a pak by to těžko mohl patentovat.

  Rossi Gives Third-Party Test Results from Hot Cat:
  ———————————————————————-

  http://www.youtube.com/watch?v=x7lFKrK6N70&feature=bf_prev&list=PL5B4B16661365BF0F

 • Ladislav

  Rossi: Now Able to Use Gas, Not Electricity to Drive E-Cat
  August 10, 2012

  Více zde:
  http://www.e-catworld.com/2012/08/rossi-now-able-to-use-gas-not-electric-to-drive-e-cat/

  Tamtéž naleznete názor na možný katalyzátor:

  Van den Bogaert Joannes on August 11, 2012 at 2:19 pm

  To LENR believers,

  Do not forget the catalyst in the Ni-H transmutation reaction.
  Potassium metal coming e.g. from potassium carbonate can react with hydrogen and form negatively charged hydrogen ions (H-). These ions tunnel through the nickel electron shells and reach the positively charged nickel nucleus (see Piantelli published US patent application
  (Fig. 5). The H- ions can be produced by heating potassium hydride above 400°C. (see comments on E-Cat Builder Site).

 • Ladislav

  E-Cat má nový tvar. Už to není válec, ale kvádr o rozměrech 20x20x4 cm, uvádí A. Rossi na svých oficiálních stránkách

  http://ecat.com/ecat-questions/how-does-an-ecat-work

  The current design of the reactor is a small rectangular plate 20cm x 20cm with a thickness of about 4cm (external dimensions of reactor). The fuel, Nickel of very fine granularity + Hydrogen + catalyst, is placed in a thin layer at the center of the reactor core. The reactor is located at the bottom of a steel box (the outer hull of the E-Cat is currently at a size that can easily fit on a small table) and directly attached to the reactor is cooling elements in the form of wings. These wings are crucial as they transmit the heat generated in the reactor to the surrounding water.

  Rossiho patent E-Catu v USA:
  http://ecatsite.files.wordpress.com/2012/09/us20110249783a1.pdf

 • Super, díky za doplnění posledních aktualit.

 • Pavel

  Páni diskutující kolegové, proč se vy chytří lidé nespojíte a nevytvoříte generátor na volnou energii? Toto zařízení přeci může sloužit všem a s jeho pomocí by se dalo vyšachovat majitele ropných polí. Už jich bylo vytvořeno a zabaveno několik, o čem se v TV, nebo novinách lidé nemají možnost dovědět.

 • Libor

  Tak je tu druhá polovina ledna 2013 a E-Cat nikde.
  Kdepak asi soudruzi z NDR udělali chybu?

 • 🙂 Uvidíme. Zřejmě nešlo všechno podle plánu, jak to tak často bývá… Podle oficiálního webu je nyní datum plánovaného uvedení E-Cat Home jednotek někdy v tomto roce.

  BTW pěkný přehled aktuálního dění je na PESN.com:
  PESWiki: News – Rossi Cold Fusion

 • Kuneš

  Ovšem zajímavé je, že žádná vědecká instituce o údajném úspěchu studené fúze nemluví.
  Spíše jde o nějaký podvod.

 • Kamilos

  No pokud to je fake je to velka skoda, protoze uz nas nebavi platit nehorazne penize za plyn a solarni dohrev taky nic moc (tzv. mrtve obdoni je v celku na nic).

 • Martin

  Já už jsem se s tou studenou fúzí smířil, ale jak se zdá…je to asi to jediné co s tím můžeme dělat…stejně jako jsme se smířili s tím, že konec světa nastane v roce 2000 a pak znovu v roce 2012….neustále se s něčím smiřujeme…..holt těžký život člověka domácího ….Viva Homo domesticus

 • el pudr

  http://www.lenr-coldfusion.com/2012/12/09/yasuhiro-iwamura-ans-presentation-lenr-transmutation/. LENR není jen e-cat. V Japonsku zvolili jiný přístup priorita je přeměna prvků. Zajímavá technologie je patentovaný magnetický motor – zde video z předvádění http://www.youtube.com/watch?v=epLOEaoPMFU&feature=youtube_gdata_player

 • Zdeněk

  Velká naděje pokračuje
  http://andrearossiecat.com/

 • Mirek

  Zdravím všechny ! Musím se ozvat a dotázat se zde přispívajících “vědců” např. p. BOBa , JANa RUHLA : Pánové opravdu jste přesvědčení že to, co jste se za život, ač už ve školách, nebo ve svých domovech, profesionálních pracovnách a laboratořích naučili, je vrchol všech možných vědomostí, možností a správností ? Že moudra, která ovládáte jsou jediná možná? Chápu, že to co máte v hlavách, není prvouka s přírodopisem ze základní školy, že je to nesmírně složitá věda plná zákonitostí a pravidel která navzájem spolu souvisí. Myslím si totiž, že je těžke si představit (pro lidi v oboru)v už tak dokonalém světě fyziky jakýkoliv přelom a s ním spojené “přepisování učebnic” . Pomysleli jste pánové na možné “nedostatky” v zákonech fyziky? Chlááápííí vy jste jen spokojení s pocitem, že vše chápete … a proto zařízení jako E-CAT aj. pro Vás nemůžou fungovat. Vsadím boty, že vás mučí představa se znovu “převzdělávat” A jestli jsem ty boty prohrál, tak mi to vůbec nevadí – mám jich dost. . . Díky za odpověď.

 • Tomáš

  Pánové, nechápu o čem se tu hádáte. Nikdo Vám nebere vaší víru v existenci studené fůze nebo jak to chcete nazívat, nicméně dle zde zmiňovaných informací se stále jedná pouze o hypotézy, v případě pana Rossiho bych řekl tzv. nevyvratitelnou hypotézu, což logicky vede k tomu, že ji lidé z oboru neuznávají. Sám bych rád věřil, že se něco takového panu Rossimu podaří, ale to je asi tak všechno o čem se tu můžeme bavit. O víře a fandění, protože k tématu neexistuji nezávislá měření nebo důkazy.

 • Balvik

  Cas plyne a E-CAT nikde, tak treba pristi rok, nebo za dva, tri…..

 • Radek C

  Co říkají nové informace o zařízení E-Cat Andrea Rossiho?
  http://www.osel.cz/index.php?clanek=7823

  Máme tu říjen roku 2014. Příští rok zkusím zase napsat.

 • Standa

  No kouknete se na tohle:
  Rusky profesor Alexander Parkhomow, reprodukoval E-Cat
  a potvrdil jeho funkci.
  Physik-Professor Alexander Parkhomow von der Moskauer Lomonossow Staatsuniversität reproduzierte den E-Cat.
  http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/neue-wissenschaften/andreas-von-r-tyi/sensation-zu-kalter-fusion-russischer-professor-bestaetigt-rossi-reaktor.html;jsessionid=A7439AB1683F156C7AE44B12DA929002

 • Válka o studenou fúzi
  Heavy Watergate: The War Against Cold Fusion

  ZEMĚ: USA
  ROK: 2000
  DÉLKA: 46 minut
  REŽIE: Chris Toussaint
  JAZYK: angličtina
  TITULKY: české
  Zajímavý dokumentární film, který ukazuje vědecký objev studené fúze, která může nahradit ve velkých i malých rozměrech, fosilní paliva. Jedná se o úplně jiný mechanismus, než na který je zvyklá standardní věda. Tento objev učinili již v r.1989. V roce 2000 jsme již mohli přejít na tuto novou energii, bohužel by to však znamenalo rychlý konec dnešnímu systému velké pyramidové hry, kterou s námi někteří vyvolení hrají a velmi sofistikovaně se na nás obohacují, právě díky závislosti na fosilní energii.

  Přehrát film Válka o studenou fúzi

 • Jan Horák

  ulítlej článekJedenmecítma šlépějí

Všechny články