Posunout na článek


Na stopě dávných civilizací

Neděle, 7. srpna 2011    Historie, Věda a výzkum

Historia magistra vitae estJeště dnes se děti ve školách učí, že první civilizace pochází z období kolem roku 3100 př. n. l., kdy začali Sumerové osidlovat oblast mezi řekami Eufrat a Tigris – tehdejší Mezopotámii – a vybudovali první města. Mezitím se v okolí delty Nilu sjednotí Horní a Dolní Egypt a vzniká Egyptská říše. Z toho pak vychází i znalosti a přesvědčení většiny společnosti.

Při bližším pohledu na dějiny původu lidstva však zjistíte, že to nebylo zdaleka tak prosté a jednoduché.

Stavby po celém světě dokazují, že vyspělé civilizace existovaly o mnoho tisíc let dříve. Některé jsou datovány dokonce do období před koncem poslední doby ledové, která trvala přibližně 100 tisíc let a končila kolem roku 8000 př. n. l. Rovněž byly nalezeny Sumerské texty z období kolem 4000 př. n. l., v nichž se mluví o původu jejich civilizace.

Göbekli Tepe a Nevalı Çori (Turecko)

Göbekli TepeKomplex Göbekli Tepe leží na jihovýchodu dnešního Turecka poblíž města Urfa. Je tvořen dvaceti stavbami s kruhovými zdmi a obrovskými pilíři, jejichž kamenné bloky važí často až 50 tun. Součástí těchto bloků jsou rytiny a sochy zvířat. Pomocí radiouhlíkové metody archeologové došli k datu kolem 10000 př. n. l.

Socha lidské hlavy v nadživotní velikostiZ téměř stejné doby pochází také Nevalı Çori, který se nalézá východněji v pohoří Taurus. Není pochyb o tom, že se jednalo o stejnou kulturu.

Mimo jiné zde byly nalezeny stovky malých sošek z vypáleného jílu, ale také lidské vápencové sochy v nadživotní velikosti.

Ba’labakk / Heliopolis (Libanon)

Megalitická plošina v městě Ba'albekJednou z nejproslulejších staveb v městě Ba’labakk (také známém jako Heliopolis) je Jupiterův chrám, který pochází z doby nadvlády Římské říše. Jeho stavitelé známe.

Co však zůstává neobjasněné jsou jeho základy postavené z pískovcových bloků. Již podle eroze je patrné, že tyto základy jsou mnohem starší a někteří archeologové jejich stavbu datují do doby okolo roku 9000 př. n. l.

Ba’labakk se údajně objevuje také v sumerském Eposu o Gilgamešovi. Gilgameš sem cestuje ze Sumeru (dnešní jižní Irák), aby od bohů získal nesmrtelnost.

Stavby pohřbené oceánem

Archeologie neznamená jenom vykopávky v zemi, ale mnohdy také potápění. V úvodu jsem se zmiňoval o poslední době ledové. Jak se chýlila ke svému konci (19000–8000 př. n. l.), led roztával a zvyšoval hladinu moří a oceánů, jejichž vody postupně zaplavily více než 16 milionů km² pevniny a na tisíce let tak pohřbily pozůstatky tehdejších kultur. Některé z nich byly poměrně nedávno objeveny v Indii, Japonsku, na Bahamách, na Kubě a některých dalších místech.

Yonaguni (Japonsko)

V Japonsku, poblíž ostrova Yonaguni, se nachází pískovcový monument s ohromným půdorysem o rozměrech 290×140 metrů.

Zde přímá souvislost s táním po době ledové není tak jistá, jak se zdá. Potopení pod mořskou hladinu mohlo nastat také vinou zemětřesení a tektonických posunů. Nicméně tato oblast byla následkem tání zatopena okolo roku 8000 př. n. l., a celý objekt je tedy patrně ještě o mnoho starší.

Dvārakā a Kambajský záliv (Indie)

Dvārakā je ztracené bájné město, které bylo podle pověsti v knize Mahābhārata potopeno po tom, co ho opustil Krišna a jeho vnukové (36 let po konci velké bitvy u Kurukšétry). Potopení tohoto města je zmíněno také v dalším hinduistickém textu – Vishnu Purana:

V den, kdy Krišna opustil zemi, sestoupil mocný snědý Kali Yuga. Moře stouplo a zaplavilo celé město.

Model města DvārakāNálezy ze zatopeného města Dvārakā a okolí jsou podle některých archeologů staré až 32000 let (sic). Zdá se to až neuvěřitelné. Krišna však prý město vybudoval na pozůstatcích již zatopeného království Kushasthali, které rovněž stálo na ještě starších ruinách. To by tedy leccos objasňovalo.

Podle (z mého pohledu nejpravděpodobnějších) výkladů datování hinduistických bájí je konec bitvy u Kurukšétry stanoven na 5376 př. n. l. a potopení města Dvārakā na rok 5340 př. n. l.

Oblast kolem Indie měla být podle geologů zatopena vodou (vlivem tání po době ledové) kolem roku 7000 př. n. l., nicméně není jasné, jestli ve stejné době došlo také k zatopení tohoto města.

Wanaku (Peru)

Kamenná hlava ze ztraceného města WanakuNa podzim roku 2000 proběhly průzkumy jezera Titicaca na hranicích mezi Peru a Bolívií. Na dně jezera archeologové s úžasem objevili základy budov a několik set metrů dlouhé zdi. Dalším objevem byla také kamenná socha lidské hlavy podobná sochám v nedalekých pozůstatcích města Tiahuanaco.

Také zde existovaly staré legendy o zaplaveném městě Wanaku a nyní se ukazuje, že jsou postaveny na skutečných pevných základech.

Není však zcela jasné, kdy a jak k zatopení ztraceného města došlo.

Středozemní moře

Podmořské nálezy poblíž EgyptaNa dně Středozemního moře se nachází více než 200 zatopených měst. Některé dosavadní nálezy jsou datovány okolo roku 1500 př. n. l. a není tedy jisté, jestli příčina zatopení všech těchto měst byla rovněž v tání ledovců.

Mnoho badatelů zvýšení jeho hladiny v této době spojuje s biblickou potopou. Její příčina však zůstává záhadou. Velké tání po době ledové mělo být v tomto období již dávno ukončené.

Je třeba dál pátrat po dějinách lidstva

Podívejte se, jakým vývojem prošlo lidstvo za posledních 100 let. Objevy, o kterých se zmiňuji, posouvají lidské dějiny o tisíce, ba i desetiticíce let nazpět.

Přináší často více otázek, než odpovědí. Je však jisté, že mnohé z nich výrazně změnily představy historiků a archeologů, a především představy současné společnosti.

Historie je učitelkou života.
-Marcus Tullius Cicero (106–43 př. n. l.)

Poznání té pravé historie, dávných kultur, jejich vědění, moudrosti, hodnot a problémů, s nimiž se potýkali, může naprosto zásadním způsobem ovlivnit vývoj naší civilizace. Může nám pomoci pochopit vědění dávno ztracené. Pomoci přežít a vyvarovat se chyb, které už se v dějinách tolikrát opakovaly.


Aktualizace 6. října 2012: 63 tisíc let stará lidská lebka

V Laosu se našla 63 tisíc let stará zkamenělina lidské lebky, která vypadá prakticky stejně, jako u člověka moderního typu. Tento nález posouvá migraci z Afriky zhruba o 20 tisíc let zpět oproti původním předpokladům. Více čtěte v článku 63,000-Year-Old Modern Human Skull Found in Laos (anglicky).


Aktualizace 10. října 2012: Ancient Aliens Debunked

Na začátku října vyšel tříhodinový film Ancient Aliens Debunked. Rozumíte-li aspoň trochu anglicky, vřele doporučuji. Hovoří se tam i o některých místech zmíněných v článku.

Ancient Aliens Debunked – (full movie) HD, 3 hodiny 11 minut (anglicky)

Aktualizace 23. července 2013: Simulace zatopení Středozemního moře

Gibraltar Breach, 4 minuty (anglicky)KomentářeJedenmecítma šlépějí

Všechny články