Posunout na článek


Třiďte odpad a umožněte recyklaci surovin

Sobota, 13. června 2009    Příroda a životní prostředí, Ze života...

Třiďte odpad!Stále ještě se dnes, tedy v době, kdy o třídění odpadu a recklaci vědí i malé děti ve školkách, setkávám u části naší společnosti s jistou ignorací. Tváří se, jako by třídění odpadu byla jakási floskule, či nafouknutá bublina, která už je dávno za námi. Na své si pak přijdou méně pozorní jedinci, kteří všude kolem sebe šíří fámy typu: „Stejně pak všechny kontejnery sesypou dohromady a vyvezou na skládku.“ a lidem uvědomělým se dokonce pokoušejí třídění vymlouvat.

Je proto ještě stále potřeba šířit osvětu, znovu ukázat lidem jednoznačné argumenty, proč odpad třídit a naučit je aspoň základní pravidla třídění. Je tu pak také další skupina lidí. Ti vědí, že by se mělo třídit, ale sami to nerealizují. Buď nemají dost informací, nebo jsou příliš líní (to jsou vlastně i v prvním případě :-)).

Mnoho lidí „třídí“, ale jen velmi málo. Neuvědomují si, jaké všechny odpadky lze třídit a žijí v omezeném pohledu, že např. do plastů se hází PET láhve a nic jiného je nezajímá. Už jenom drtivá většina obalů od sladkostí má na sobě recyklační značku plastů. Spousta lidí je však zkrátka navyklá házet je do směsného odpadu. Podobných případů existuje samozřejmě více…

Jak třídit?

Na internetu je sice několik webů, které se třídění odpadu a recyklaci surovin poměrně zdařile věnují, ale po krátkém průzkumu jsem, k mému překvapení, nenarazil na žádný návod či přehled jak třídit v upravené a přímo tisknutelné podobě. Proč jsem se po něm sháněl? Běžný člověk si totiž při jedné návštěvě stránky rozhodně není schopný zapamatovat, co patří do jakého kontejneru a které všechny suroviny jsou recyklovatelné. A pochybuji, že by se kvůli každému obalu nebo jinému odpadku vždy běžel podívat na internet.

Vytvořil jsem proto jednoduchý přehled na jednu stranu A4, který si každý může jednoduše vytisknout a doma vyvěsit. Nejlépe poblíž košů na tříděný odpad. Je ve formátu PDF a můžete si ho stáhnout i šířit dále, jak uznáte za vhodné.

Třiďte odpad!

Jak třídit? Jednoduchý návod pro vytisknutí, vel. A4. (PDF, 2,2 MB)

Tento přehled doporučuji pro nejlepší využitelnost vyvěsit přímo ke košům na tříděný odpad, ať už u vás doma nebo ve firmě či škole.

Bohužel podpora třídění ze strany města je zpravidla přímo úměrná stupni jeho rozvoje. Na dobře dostupné třídění ve veřejných prostorách, které je v mnohých zemích již samozřejmostí, si tak budeme muset ještě pát let počkat. Podporováním třídění odpadu však můžeme tento rozvoj uspíšit.

Jen pro zajímavost doplním, jak se k problému třídění postavili v San Franciscu. 🙂

Na podobné téma také doporučuji video Story of Stuff (Příběh věcí) – české titulky.KomentářeJedenmecítma šlépějí

Všechny články

Svoboda znamená zodpovědnost. Proto se jí většina lidí bojí.

— George Bernard Shaw