Posunout na článek


Třídění odpadu demytizováno. Konečně!

Čtvrtek, 19. listopadu 2009    Mám rád, Příroda a životní prostředí, Ze života...

Symbol recyklaceO tom, jak třídit odpad a umožnit recyklaci surovin, jsem již jednou psal. Kromě důvodů uvedených ve zmíněném článku přihazuji k dobru jeden další, pro některé možná závažnější:

Každá fyzická i právnická osoba v ČR je ze zákona povinná třídit odpad, a to konkrétně podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (část 3., § 16).

Všiml jsem si však, že přesto mezi lidmi neustále kolují o třídění odpadu mnohé mýty, jimiž od něj neustále zrazují sebe i své okolí. Často se setkávám s argumenty proti třídění, že „stejně nakonec sesypou všechny kontejnery dohromady“, nebo že „odpad z popelnic se stejně ještě dodatečně třídí“ apod. Bohužel, běžný člověk na taková tvrzení může, kromě prostého nesouhlasu, jen těžko reagovat. O svozu odpadu se toho totiž moc neví.

Proto jsem se rozhodl tyto mýty definitivně vyvrátit a objasnit, jak některé z nich mohly vzniknout, a to za pomoci ověřených informací z důvěryhodných zdrojů – společností zodpovědných za svoz odpadu v Praze. Ve zbytku ČR je situace obdobná, což si můžete nakonec sami ověřit u společností poskytující komunální služby v místě vašeho bydliště.

Co se děje s odpadem po vyhození do kontejneru?

Třídený odpad je z kontejnerů svážen na třídicí linky. Zde se odstraní nevhodně vhozený a silně znečištěný odpad. Dále dochází k druhotnému třídění a jednotlivé čisté složky jsou pak zvlášť dodávány ke zpracování.

Směsný odpad je odvážen do spaloven, nebo přímo na skládku.

To je sice hezké… ale co s těmi mýty?

Bohužel, rychlost šíření takových zpráv je často neuvěřitelně vysoká. Někdo si špatně vyloží, co vidí, a „senzace“ je hned na světě. Nezastavitelná komunikační vlna se začne rozlévat společností. Její původce již dávno upadl v zapomnění, ale protože to říká více a více lidí, musí to být přece pravda… Někteří sice pochybují, ale zároveň nemají, jak by okolí přesvědčili o opaku.

Mýtus 1: Stejně nakonec sesypou všechny kontejnery dohromady…

Původ tohoto mýtu je jasný. Někdy totiž dochází k případům, kdy se při svozu odpadů zjistí, že kontejner na tříděný odpad je natolik znečištěný, nebo např. obsahuje velké množství směsného odpadu, že pak nezbývá, než ho výjimečně vysypat do vozu se směsným odpadem.

Přestože se takové případy vyskytují (naštěstí) opravdu zřídka, zpravidla nezůstanou beze svědků a tento mýtus je pak dále přiživován.

Mýtus 2: Směsný odpad se ještě dodatečně třídí. Proč se tedy namáhat…

Zde pravděpodobně došlo k záměně tříděného a směsného odpadu. Tříděný odpad se skutečně ještě ručně třídí na pásových linkách, aby se umožnilo ještě jemnější roztřídění a především aby se odstranil nevhodný, špatně vyhozený odpad.

Obyčejný směsný odpad se dále netřídí. V Praze je svážen do spalovny v Malešicích a vzniklý popel pak po magnetické filtraci putuje na skládku v Ďáblicích. Tam také končí směsný odpad, pro který ve spalovně již nejsou volné kapacity.

Znáte nějaké další mýty?

Pokud víte o dalších mýtech, které máte problém lidem ve vašem okolí vyvrátit, zmiňte je prosím v komentáři. Rád vám s tím pomohu.

Jediné důvody, proč se netřídí zdaleka tak, jak by se mohlo, jsou tak nyní už jen lidská lenost a v některých případech i nedostatek kontejnerů, či spíše košů ve veřejných prostorách, na tříděný odpad. Situace se však neustále zlepšuje a věřím, že v dalších letech tato tendence ještě nabere na obrátkách.

Jak tedy správně třídit?

Většina lidí v ČR již aspoň hrubý přehled má. Téměř každý ví, že do modrých kontejnerů se hází papír, do žlutého plasty a do zeleného sklo. V posledních letech čím dál víc lidí objevuje i černo-oranžové kontejnery na nápojové kartony, a to je dobře. Postupně by se měl zvyšovat i počet kontejnerů na bioodpad.

Třiďte odpad!

Jak třídit? Jednoduchý návod pro vytisknutí, vel. A4. (PDF, 2,2 MB)

Tento přehled doporučuji pro nejlepší využitelnost vyvěsit přímo ke košům na tříděný odpad, ať už u vás doma nebo ve firmě či škole.KomentářeJedenmecítma šlépějí

Všechny články

Každý ať řekne, co říci má, a ne, co by měl. Jakákoli pravda je lepší než zdání.

— Henry David Thoreau